Mình tự thấy mình code rất tệ và cảm giác mình không hợp với code nhưng mình thực sự rất đam mê lập trình. What should I do?

depressed-1

1 Likes