[Phần 1] Tạo login bằng google với firebase

Bước 1 : Tạo 1 project với android Studio
Chào các bạn, dạo này khá rảnh mình viết một bài về tạo một ứng dụng kết nối với firebase và sử dụng google login :> . Bài không quá khó nhưng cần có thời gian đọc và làm quen nên mình sẽ chia làm hai phần , vừa không quá dài giúp các bạn đỡ phân tâm . Bắt đầu nào :
Đầu tiên bạn chọn Empty Activity


Sau đó bạn đặt tên project:

Khi tạo mới project sẽ mặc định có MainActivity.java và trong /res/layout/ sẽ có file acitivity_main.xml khai báo các component hiển thị trong view Main .Trong mỗi component sẽ có khai báo các id khác nhau khi gọi component trong file activity.java nên gọi đúng id để tránh lỗi null pointer .
Khi bạn tạo mới một activity a bất kì cũng sẽ luôn có 2 file aActivity.java và activity_a.xml .

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một project mới trên firebase :
Bạn truy cập trang web https://firebase.google.com/
Sau khi tạo nick bạn chọn get started


Và add project mới :

Như vậy là bạn đã tạo xong một project trên firebase


Sau đó bạn chọn android để bắt đầu:

Về package name bạn copy dòng đầu của file MainActivity.java , đây là tên package của project .
App nickname bạn có thể để bất kỳ, sao cho phù hợp và dễ nhớ là được .
Còn signing certificate SHA-1 bạn làm theo hướng dẫn sau :

Khi bạn chọn Gradle trên thanh bên phải , sẽ hiện ra mục sau bạn chọn signingReport sau đó copy dòng SHA-1 vào là được .
Các bước Download config file và add firebase SDK bạn có thể làm theo hướng dẫn .
Khi add SDK cho file build.gradle ( Module:app ) bạn bổ sung đầy đủ các mục sau :
> implementation ‘com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1’

implementation 'com.google.firebase:firebase-core:17.2.1'
implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0'
implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0'
implementation 'com.squareup.picasso:picasso:2.71828'

Đây chỉ là các phiên bản hiện tại, bạn nên kiểm tra phiên bản nào mới nhất rồi sử dụng . Việc sử dụng phiên bản cũ sẽ làm ứng dụng không chạy được đâu, nên đây là một lưu ý quan trọng đấy !
Sau khi Sync phần verify installation bạn có thể skip , đây là phần kiểm tra chạy thử app mà thôi .
Sau khi xong bạn chọn sigin-in method trong phần authentication .


Điền mail của bạn rồi enable dịch vụ của google là được .

Hôm nay đến đây thôi, bạn hãy đọc qua các phần code, tìm hiểu về chức năng của nó để làm quen . Tiếp theo mình sẽ viết phần 2 chủ yếu là code nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước nhé :slight_smile: !

2 Likes

ủa anh không ra phần 2 hả ???